Puhun usein peruutuspeilistä itsensä johtamisen yhteydessä. Tällä tarkoitan, että meidän tulisi oppia tuntemaan itsemme, jotta pystymme johtamaan itsemme kohti tavoitteita.

Itsensä johtaminen vaatii itsetuntemusta.  Itsetuntemuksen kehittäminen vaatii halua ja kykyä analysoida itseämme, nähdä itsemme myös muiden silmin.

Miksi toimimme eri tilanteissa kuten toimimme?  Miten reagoimme toisten tekemisiin tai sanomisiin? Kysehän on aika pitkälti tunteesta, jonka juuret johtavat johonkin mitä emme välttämättä tiedosta. Oletko pohtinut aihetta koskaan sen syvällisemmin?

Tarvitsemme tavoitteita, jotta asiat kehittyisivät, oli kyse sitten koti- tai työelämästä. Tavoitteet saavat meissä aikaan toimintaa. Toimimme tietoisesti tai tiedostamatta tavoitteen eteen. Tavoitteiden asettaminen on helppoa, niiden saavuttaminen voi olla kokonaan toinen asia.  Onko asetettu tavoite ristiriidassa vai harmoniassa ympäristön kanssa, silläkin on merkitystä.

Millaiset tavoitteet vievät eteenpäin?

Tavoitteen asettamisella on merkitystä. Tuleeko tavoitteesi ulkoa vai sisältä ja oletko sinut asetetun tavoitteen kanssa? Tavoitteen tulisi olla motivoiva, jotta se saisi aikaan riittävästi toimintaa. Motivaation taso määrittelee tahtotilan. Tahtotila määrittelee sitoutumisen tason. Tavoite, johon ei olla sitoutunueita, ei saa aikaan pysyvää muutosta. Tavoitteet voivat tuottaa ristiriitoja ja dilemmoja, varsinkin ne ulkopäin tulevat.

Koska olet viimeksi pohtinut mikä sinua missäkin tilanteessa motivoi? Olisiko arvoista apua? Johtamiskoulutuksen ja strategisen markkinoinnin yksi tärkeimmistä opeista itselleni on ollut; ”ihmiset sitoutuvat helpommin arvoihin, kuin abstrakteihin business malleihin tai strategioihin”.

Teemme monia valintoja arvojemme perusteella

Väitän, että omien arvojemme tunnistaminen voi auttaa meitä ymmärtämään, miksi teemme sen mitä teemme.

Henkilökohtaiset arvot korostuvat usein vain stressin, trauman, oppimisen tai muutoksen aikoina. Suurimman osa ajasta emme ajattele arvojamme ollenkaan, ja itse asiassa jotkut perusarvotkaan eivät yksinkertaisesti ole edes kovin helppo ilmaista arjessa. Ilman aktiivista pohdintaa arvot voivat jäädä hiljaisiksi ja kyseenalaisiksi oletuksiksi.

Itsenä kehittäminen on moniulotteinen sosiaalinen prosessi, joka vaatii tekoja, kärsivällisyytä ja sitekeyyttä.

Kirjoittaja

Ville Vartiainen, LKV, MBA

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.