Liikkeenjohdon konsultointi ja yrityksen strategiset haasteet

Hallitsen verkkoliiketoiminnan, liiketoiminnan muutosjohtamisen ja alustatalouden ekosysteemin korkealla tasolla. Asunto- ja uudiskohdemyynnissä nämä asiat voivat tuntua kaukaisilta. Kuitenkin jokainen yritys joutuu näiden haasteiden eteen esim. rakennusliikkeet RS -rakennusprojektien myötä.

25 vuoden kokemus liikkeenjohdon ja konsultointi tehtävissä sekä jatkuva uuden oppiminen tarjoavat hyvät eväät toimia liikkeen johdon sparraajana. Henley Executive MBA sekä HHJ -koulutus  (hyväksytty hallituksen jäsen) sekä laajat verkostot tarjoavat hyvää lisänojaa ja osaamistason ylläpitoon.

Myynti ja asiakaskokemus on monikanavaista. Yritysten tulee hallita alustataloudenaikakaudella koko liiketoimintansa ekosysteemi; – ihmiset, prosessit ja järjestelmät. Näihin yhdistetään uudet teknologiat, kommunikointikanavat ja -tavat sekä käyttäjä- ja asiakaskokemus.

Liiketoimintaosaamiseni ja myynti- sekä konsultointikokemukseni kattavat; mm. kiinteistönvälityksen, RS uudiskohdeprojektit, ICT -alan, verkkoliiketoiminnan kehityksen, liiketoiminnan digitalisoinnin, palvelukanavien digitalisoinnin, vähittäiskaupan, tukkukaupan, palveluliiketoiminnan, rakentamisen palvelut sekä clean-tech (water desalination) toimialojen haasteet.

Toimin hyvänä harjoitusvastustajana tai vastuunkantajana.

Sparraan, ravistan omenapuuta ja tuon uusia näkökulmia asioihin. Uskallan kyseenalaistaa nykyiset normit ja tavat toimia. Muutetaan asioita, testataan ideat ja toteutetaan.

Kuinka hyvin yritys ymmärtää asiakkaiden avainostokriteerit? Miksi asiakkaat valitsisivat tämän, eikä toiseksi parasta vaihtoehtoa? Arvolupaus kertoo tämän. Tästä aiheesta olen tehnyt mm. laajan tutkimuksen ICT alan yritykselle.

Mielestäni organisaatioiden menestys perustuu siihen miten hyvin se onnistuu asiakaskokemuksessa ja arvon luonnissa. Asiakaskokemuksen lähtökohtana on arvolupaus, joka resonoi markkinoiden kanssa. Arvolupaus on se vaikeasti kopioitava uniikki kilpailuetu. Arvolupaukseen kiteytyy yrityksen koko dna.  Kyse on strategiasta ja johtamiskulttuurista.

Voit tutustua liiketoiminnan ekosysteemiin ja digitalisointiin liittyviin kirjoituksiini:

https://digitalist.global/talks/alustatalous-muuttaa-talouden-ekosysteemeja

https://digitalist.global/talks/api-digitalisaation-jeesusteippi