Digital & Strategy – retoriikasta motoriikkaan

Tiedon jakaminen

Uskon tiedon jakamiseen, verkostoihin, yhteisöllisyyteen ja megatrendeihin.

Jaan sivustolla ajatuksiani,  oppejani ja havaintojani pääsääntöisesti digitaalisaation, strategiaan ja johtamiseen liittyvistä teemoista.

Olen lapsenomaisen kiinnostunut ympäröivästä maailmasta; ihmisistä, luonnosta, kulttuurista, urheilusta, taiteesta, liike-elämästä, politiikasta ja yhteiskunnallisista ilmiöistä.